Bli vass på källkritik

Att vara källkritisk handlar om att själv bedöma trovärdigheten av en nyhet eller annat innehåll, tex på sociala medier. Med hjälp av frågorna vem, varför, vad, hur och när får du ett grundverktyg att jobba med.

Vem?

Vem är avsändare? Vad är det för typ av källa? Är källan den som den säger att den är? Kan du kontrollera det? Vem har skapat innehållet? Vem är det som uttalar sig? Har alla som berörs har fått chansen att uttala sig?

Varför?

Varför skrivs artikeln? Vill någon tjäna pengar eller påverka din åsikt?

Vad?

Stämmer det här med sådant som du redan vet? Har väsentlig information utelämnats? Är det information eller egna åsikter? Skilj på nyhetsmaterial och opinionsmaterial! Är det förstahandsinformation från någon som var där?

Hur?

Hur hittade du källan? Tweets som får stor spridning bara för att de är fyndigt formulerade är inte detsamma som att de är sanna.

När?

Är det en gammal eller ny källa? Om den är gammal kanske den inte längre stämmer?

Lär dig mer om källkritik!

TU:s kampanj om trovärdighet

Programserie från UR

Lektioner i SO och mediekunskap från Mediekompass

Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet och Vetenskap & Allmänhet.

Information om källkritik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Internetstiftelsens samlade information om källkritik.